CONDIȚII DE TRANSPORT

1. Pasagerii se obligă să respecte Condițiile Generale de Transport și prevederile în vigoare ale Legii Transporturilor din Romania și a celorlalte state prin care pasagerul călătorește.

2. Pasagerii se obligă să respecte prevederile țărilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / ieșire, prevederile vamale, financiare și administrative, referitoare la persoana sa sau la bagajele sale. Transportatorul nu își asumă răspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa acestor documente.

3. Transportatorul și agenții săi nu-și asumă nici o responsabilitate în cazul în care un pasager nu respectă prevederile mai sus menționate.

4. Dacă unul sau mai mulți pasageri sunt reținuți și debarcați în frontieră pentru motive referitoare la formalitățile de trecere a frontierei, bagaje ilicite sau ilegale, și timpul de rezolvare al problemelor depășește o ora, autocarul își va continua călătoria după consumarea orei de așteptare.

5. Prevederile legale referitoare la contractele de transport, definesc cazurile în care transportatorul este eliberat de orice răspundere.

6. Biletele de călătorie returnate, reprezintă acele bilete pentru care se returnează clientului contravaloarea acestora în condițiile în care clientul renunță la călătorie parțial sau integral, conform anexei 1.

7. Data plecării este considerată a fi data la care se începe călătoria și care este înscrisă pe biletul de călătorie.

8. Atlantic Travels International & Atlas Motors nu își asumă nici o responsabilitate pentru întârzierile curselor și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depinzând de timpul de așteptare din granițe si de pe șosele.

9. Atlantic Travels International & Atlas Motors are dreptul, oricând, să anuleze o cursa în cazul amenințării sau existentei unui război, restricții pandemice, conflict armat, atac terorist, blocada, greva, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale, probleme tehnice ale autocarului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei.

10. Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulație, cu anunțarea prealabila a pasagerilor.

11. Persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă notifică transportatorului în momentul rezervării biletului necesitățile specifice privind locul pe scaun, cu condiția ca aceasta necesitate sa fie cunoscută în respectivul moment. Aceștia pot circula numai însoțiți de o persoana ce îi poate asigura asistența pe perioada transportului.

12. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 181/2011, transportatorul declară că autocarele/mijloacele de transport folosite în desfășurarea activității sale nu sunt proiectate corespunzător astfel încât să asigure transportarea în deplină siguranță a persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

13. Copii sub 18 ani sunt acceptați la bordul autocarelor însoțiți și supravegheați de către un adult deținând un act notarial care dovedește acceptul părintelui sau tutorelui pentru efectuarea călătoriei și numai dacă țara de destinație și/sau tara tranzitată în timpul călătoriei și Condițiile Generale de transport ale SC Atlantic Travels International & Atlas Motors permit acest lucru.

14. Este interzisă folosirea aparatelor de radio, casetofoanelor, boxe, a mini TV sau video sau a instrumentelor muzicale în autocar. Folosirea oricărui dispozitiv este permisă numai conectat la căști și dacă volumul sunetului este potrivit la un nivel astfel încât să nu deranjeze ceilalți pasageri.

15. Călătorilor le este interzis: deteriorarea sau murdărirea autocarului, folosirea băuturilor alcoolice, obstrucționarea în orice fel a conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau disconfort călătorilor din autocar sau altor participanți la trafic. Pasagerul care nu se conformează sau nu ține seama de aceste prevederi ale regulamentului, dă dreptul Atlantic Travels International & Atlas Motors sau companiei autorizate care efectuează transportul să interzică pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului.

16. Transportatorul are dreptul de a refuza transportul sau de a-l întrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului, în cazul în care pasagerul nu respectă condițiile contractului de transport, încalcă legile pe teritoriul României sau al celorlalte state prin care călătorește, în cazul în care este într-o stare care indica o boala contagioasă, are un comportament necivilizat în autocar sau față de ceilalți călători și pune în pericol siguranța celorlalți călători tulburând astfel călătoria (inclusiv pasagerii în stare de ebrietate, sub influența narcoticelor cu comportament violent, imoral si indecent).

17. Este interzis fumatul în autocarele Atlantic Travels International & Atlas Motors. Atlantic Travels International & Atlas Motors este autorizată să ceara călătorilor care încalcă această regula sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din autocar (acolo unde este cazul) fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului.

18. În timpul traversării cu ferry-boat-ul este interzis accesul călătorilor în autocar. Este responsabilitatea călătorului să ia cu el bagajele de mână, la coborârea din autocar.

19. Este responsabilitatea călătorului să se asigure ca deține toate documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționarii pe teritoriul unei tari străine cum ar fi pașaport, vize, teste vaccinare, adeverința medicală. Dacă pe parcursul călătoriei, călătorului i se refuză dreptul de a intra sau a tranzita o țară datorită nedeținerii documentelor corecte de călătorie, toate consecințele, inclusiv toate daunele suferite de Atlantic Travels International & Atlas Motors, cad în responsabilitatea și vor fi suportate de către călător, fără ca aceasta să poată beneficia de vreo returnare integrală sau parțială a tarifului de călătorie.

20. Călătorii trebuie să se prezinte la punctul de îmbărcare cu cel puțin 30 min. înainte de ora plecării, cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în pliantul liniei respective. Orice întârziere atrage responsabilitatea unilaterala a pasagerului întârziat.

21. În cazul opririlor regulate de pe traseu, călătorii trebuie să se întoarcă la autocar în timpul anunțat înainte de oprire, în caz contrar autocarul va pleca din stație fără călătorii neprezentați, Atlantic Travels International & Atlas Motors neasumându-și nici o responsabilitate pentru consecințele acestui fapt.

22. Pe tot parcursul călătoriei călătorul trebuie să respecte condițiile și regulile de siguranță la bordul autocarului, reguli ce sunt afișate sau i se vor înmâna călătorului de către echipajul Atlantic Travels International & Atlas Motors.

23. Sesizările și reclamațiile privind îndeplinirea contractului de transport de către Atlantic Travels International & Atlas Motors observate de către călător trebuie raportate în scris în cel mai scurt timp, dar în cel mult o luna de la data călătoriei, cu excepția cazurilor în care este stipulat un alt interval de timp.

24. Dacă, pentru indiferent ce motiv, Atlantic Travels International & Atlas Motors nu poate îndeplini sau nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, Atlantic Travels International & Atlas Motors va găsi soluția cea mai buna de remediere a situației sau o alternativa pentru transport, în măsura în care acest lucru este posibil. Costurile pentru acest lucru trebuie sa fie rezonabile.

25. Ne rezervăm dreptul să verificăm, să fotocopiem sau să înregistrăm în orice alt fel documentele dumneavoastră de călătorie în cazul reducerilor acordate copiilor, elevilor, studenților și pensionarilor, și să refuzăm transportul dumneavoastră la destinație dacă nu dețineți documentația necesara sau documentele par a nu fi în ordine. Atlantic Travels International & Atlas Motors poate fi subiectul unei amenzi, și ne rezervăm dreptul de a recupera aceasta suma de la dumneavoastră dacă este cazul.

26. Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale rezultate din deplasarea vehiculului și din prezența lor în vehicul. Asigurarea nu acoperă vătămările corporale generate din vina pasagerului și a bagajelor transportate sau când nu se află în autocar.

27. Transportatorul are obligația ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice pasagerului răspunsul cu privire la reclamațiile formulate.

28. Pasagerul ia act și acceptă interdicția de a face publicitate negativă transportatorului și serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de înregistrare și soluționare a reclamațiilor prevăzută în prezentul capitol să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul transportatorului să solicite instanței despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit.

INFORMAȚII BAGAJE

1. Geanta cu documente și geanta cu mâncare poate fi luată în autocar ca bagaj de mână. Bagajele de mână (maxim 5 kg) trebuie depozitate în spațiile speciale din autocar, nu pe sub scaune sau pe intervalul dintre ele.

2. Atlantic Travels International & Atlas Motors nu își asuma nici o responsabilitate pentru/ sau în legătura cu transportul bagajelor de mână. Acesta revine în întregime călătorului în afara cazului în care deteriorarea este din vina transportatorului și poate fi dovedită de pasager.

3. Atlantic Travels International & Atlas Motors nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri ca: bani, aur, argint, bijuterii, lucrări de arta sau alte obiecte de valoare cum ar fi camerele foto, video, computere, etc., aflate în bagajul de mână al pasagerilor.

4. Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deteriorarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decât bagajele de mână, revine Atlantic Travels International & Atlas Motors sau companiei autorizate de către aceasta să efectueze transportul, numai în cazul în care acestea se produc din neglijența intenționată a echipajului autocarului, care va trebui dovedită de reclamant, și numai în limită a 100 Euro.

5. Pasagerii au obligația să depună orice reclamație referitoare la pierderea/furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat după sosire. Orice reclamație ulterioară nu va mai fi luată în considerare. Reclamațiile se vor trimite pe informatii@atlassib.ro.

6. Este recomandabil ca pasagerul să dețină o asigurare a bagajelor pentru astfel de cazuri în care sumele sunt mai mari de 200 euro.

7. În tariful biletului de adult sunt incluse 50 kg de bagaj și 30 kg pentru copil (1 sau 2 genți cu dimensiunile 70/40/20 cm), care se vor depozita în compartimentul pentru bagaje al autocarului, precum și un bagaj de mână de maxim 5 kg (poșeta, rucsac), care se poate lua în interiorul autocarului. Nu se considera bagaj de cală (cele 50 kg) aparatură electronică, electrocasnică, biciclete, cauciucuri și obiecte voluminoase. Acestea sunt considerate colete și vor fi calculate după tarifele firmei, fiind necesară trimiterii acestora cu serviciu de curierat propriu. Atlantic Travels International & Atlas Motors își rezerva dreptul de a refuza la transport aceste colete dacă nu sunt ambalate corespunzător.

8. Este permis transportul animalelor care nu depășesc 7 kg și la îmbarcare au cușca, pașaport cu vaccinuri la zi. Prețul biletului este de 100% și acesta va avea propriul lui loc în autocar.

9. Este strict interzis în bagaje transportul de droguri, substanțe explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de patrimoniu fără autorizațiile necesare, precum și alte obiecte și substanțe prin care se încalcă legile în vigoare pe teritoriul României sau al altor state. Toate bagajele trebuie să fie etichetate astfel încât să se vadă clar cui aparține acel bagaj.

BILETELE DE CĂLĂTORIE

1. Biletele pierdute, distruse sau furate se pot retipări , la orice agenție Atlantic Travels International & Atlas Motors pe bază de act de identitate.

2. În cazul pierderii, distrugerii sau furtului biletului de călătorie, este recomandabil ca pasagerul să aibă o copie a biletului pe telefon.

3. Valoarea penalizărilor în cazul anulării, reprogramării sau returnării călătoriei, sunt prevăzute în anexa 1.

4. În nici un caz sau situație invocată, pasagerul nu poate primi înapoi mai mult de 100 % din valoarea biletului de călătorie și acest lucru se va face pe baza de voucher valoric pe care îl va primi de la Atlantic Travels International & Atlas Motors. Voucherele valorice vor avea valabilitate de 180 de zile. Dacă valoarea voucherului este mai mică decât prețul biletului se va achita diferența. În cazul în care prețul biletului este mai mic decât valoarea voucherului Atlantic Travels International & Atlas Motors nu va mai înapoia nimic. Valoarea voucherului va fi calculata conform penalizărilor de la anexa 1 și se va tine cont și de comisioanele percepute de către comisionari și reducerile aplicate, Atlantic Travels International & Atlas Motors va lua în calcul doar valoarea încasată de către acesta.

5. Prețul biletului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.

6. Pasagerul trebuie să verifice dacă biletul are numărul corespunzător de file în momentul cumpărării sau la returnarea acestuia de către echipajul autocarului după efectuarea controlului.

7. Biletele promoționale și ofertele speciale (reduceri de 50% sau mai mari). Nu se anulează, restituie și reprogramează.

8. Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile privind efectuarea călătoriei se vor depune în scris la sediul Atlantic Travels International & Atlas Motors din Romania sau la agenția unde a fost cumpărat biletul într-un interval de maxim o luna de la data plecării trecuta pe biletul de călătorie în cazul biletelor dus și a biletelor cu data fixă de întoarcere, și maxim 6 luni în cazul biletelor dus-întors OPEN (urgențe medicale, deces și altele care se include în definiția de forță majora).

9. Un bilet de retur la care pasagerul nu s-a prezentat la îmbarcare și nu a anunțat în prealabil cu 72 ore modificarea sau renunțarea la călătorie conform anexei 1, atrage după sine anularea biletului de întoarcere, fără drept de reprogramare sau despăgubire a pasagerului

INFORMAȚII BAGAJE GRECIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limitaa 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1 EUR/kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE ELVEȚIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1 EUR/kg), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 50 kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE OLANDA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.
Transport din Romania catre Germania Italia Belgia Olanda Spania
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE BELGIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nudepãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE SUEDIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg (conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE PORTUGALIA

 • Se admit gratuit la transport  50 kg bagaj de fiecare persoana. In cazul in care un bagaj cantareste mai mult decat limita maxima admisa gratis la transport, diferenta se va plati, diferenta se va taxa cu 1,5 euro/kg.
 • Copiii, cu bilet intre 4 -12 ani au dreptul la transportul a 25 kg de bagaj GRATUIT, iar copii intre 0-3 ani 10 kg – GRATUIT.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE SPANIA

 • Se admit gratuit la transport  50 kg bagaj de fiecare persoana. In cazul in care un bagaj cantareste mai mult decat limita maxima admisa gratis la transport, diferenta se va plati, diferenta se va taxa cu 1,5 euro/kg.
 • Copiii, cu bilet intre 4 -12 ani au dreptul la transportul a 25 kg de bagaj GRATUIT, iar copii intre 0-3 ani 10 kg – GRATUIT.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE ITALIA

 • Se admit gratuit la transport 50 kg de bagaj de fiecare persoana (ÎN LIMITA A 3 BAGAJE DE PERSOANA). În cazul în care o persoana are mai mult bagaj de cât limita maximă admisă gratuit la transport, atunci diferenta se va taxa cu 1.5euro/kg. În cazul în care un bagaj cântareste mai mult decât limita maxima admisă gratis la transport, diferenta se va plăti, indiferent dacă sunt mai mulți călători cu acel bagaj.
 • Copiii între 2 și 11 ani au dreptul la transportul de 20 kg de bagaj gratuit.
 • Pentru cantitățile ce depășesc greutatea admisă gratuit la transport, se va percepi suma de 1,5€/kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE  FRANTA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 50 kg.
Transport din Romania catre Germania Italia Belgia Olanda Spania
CONTACT