CONDIȚII DE TRANSPORT

1. Transportatorul se obligă să depună eforturi pentru a transporta pasagerul și bagajele cu promptitudine.

2. Călătorii se vor prezenta pentru îmbarcare, cu 30 de minute înainte de ora plecării, pentru întocmirea formalităților de îmbarcare.

3. Orice modificare a datei de călătorie anunțată în scris cu minim 72 ore înaintea plecării, se va face fără penalizare. Cu mai puțin de 72 ore înainte de data și ora programate pentru plecare, dar nu mai târziu de data și ora plecării autocarului, înscrisă pe bilet, modificarea datei se va face cu aplicarea unei penalități de 10 % din contravaloarea biletului de călătorie. Reprogramarea călătoriei este permisă o singură dată. După modificarea datei de călătorie, orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore înainte de data și ora plecării.

4. Nici o plecare în cursă nu poate fi amânată (întârziată) din cauza întârzierii călătorilor. În cazul neprezentării călătorilor la cursă, transportatorul dispune de loc în interesul său.

5. Asigurarea medicală ESTE RECOMANDATĂ dar nu este inclusă în prețul biletului.

6. Având în vedere că proiectarea mijloacelor de transport face fizic imposibilă îmbarcarea, debarcarea sau transportul pe distanțe lungi a călătorilor cu handicap sever sau incapacitate locomotorie, într-un mod sigur și fezabil, din punct de vedere operațional, NU SE VOR VINDE BILETE ȘI NU VOR FI ACCEPTATE LA ÎMBARCARE persoane cu handicap sever sau incapacitate locomotorie (imobilizate în cărucior cu rotile), neînsoțite. În cazul în care persoana cu handicap sever sau incapacitate locomotorie declară că dispune de însoțitor, care să-l asiste pe durata călătoriei, va trebui trimisă o solicitare scrisă directorului general. Acesta va analiza solicitarea și, în cazul aprobării va anunța echipajul, prin intermediul Dispeceratului Sibiu, de existență pasagerului cu nevoi speciale pe autocar.

7. Transportatorul își rezervă dreptul de a întrerupe călătoria și debarcă în prima stație de pe traseu, fără drept de despăgubire ulterioară, pasagerii în stare de ebrietate, sub influența narcoticelor, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.

8. Transportatorul nu își asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. În cazul întreruperii călătoriei din vina călătorului (inclusiv întoarcerile din VAMA), biletul de călătorie își pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.

9. Transportatorul nu își asuma nicio răspundere asupra conținutului și cantității bagajelor, inclusiv răspunderea vamală. Călătorul este obligat să respecte legislația în vigoare cu privire la acest lucru (N.B. Cantitatea maxima de țigări admisă la transport este de 10 pachete!).

10. Nu se admit la transport animale.

11. Locul înscris pe biletul de călătorie este orientativ.

12. Pe parcursul deplasării, călătorul va păstra asupra lui, la îndemână, biletul în original și documentul de identitate.

13. Orele de plecare a mașinilor de transfer sunt condiționate de orele de sosire ale autocarelor.

INFORMAȚII BAGAJE

1. Din motive de siguranță nu sunt admise materiale explozive, iritante, inflamabile sau corozive, al căror transport este interzis prin norme sau reglementări în vigoare ale statelor tranzitate sau care ar putea produce daune transportatorului și pasagerilor. în caz de nerespectare a acestei clauze în momentul îmbarcării, transportatorul își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea.

2. Pierderea sau deteriorarea bagajului trebuie anunțată imediat, în momentul primirii acestuia (în cazul unei deteriorări evidente și vizibile) sau în maxim trei zile, prin sesizare scrisă, dacă este vorba de avarii neevidente în momentul preluării bagajului. Transportatorul are obligația ca în maxim o lună să răspundă clientului informându-l asupra modului de soluționare a celor sesizate.

3. Bagajele vor fi eliberate numai purtătorului de tichet.

4. Pe teritoriul României, după debarcarea de pe rută internațională și îmbarcarea în autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligația de a-și supraveghea bagajele în fiecare stație. Transportatorul nu răspunde de dispariția acestora în stații.

5. În caz de pierdere, deteriorare totală sau parțială a bagajului înregistrat, transportatorul are obligația de a despăgubi pasagerul în limita maximă de 6,20 euro/kg, dar nu mai mult de 100 euro/bagaj și doar dacă acesta demonstrează că dauna a fost cauzata din culpa transportatorului.

6. În cazul în care un bagaj înregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat să declare și să dovedească prin documente fiscale valoarea bunului/bunurilor, în momentul îmbarcării și să achite o taxă asiguratorie suplimentară, de 5% din valoarea declarată. Dacă la îmbarcare, aceasta declarație nu este dată, în cazul pierderii, deteriorării totale sau parțiale a acestuia, despăgubirea va fi acordată conform art. 7.

7. în cazul în care pasagerul declară o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligația să menționeze pe numărul tichetului de bagaj, valoarea declarată și să încaseze, pe baza de chitanță, suma reprezentând taxa asiguratorie suplimentară, in cuantum de 5% din valoarea declarată.

8. Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din nerespectarea oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerințe impuse de un organism guvernamental.

9. Responsabilitatea transportatorului se limitează la durata transportului. În ceea ce privește bagajele și obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urmă nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu excepția cazurilor în care pasagerul demonstrează că acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.

10. În cazul nelivrării (dar nu în cazul nelivrării în întregime) către pasager a bagajelor înregistrate, precum și în cazul producerii unei daune asupra unei părți (dar nu în întregime) a acestor bagaje, răspunderea transportatorului va fi redusă proporțional în baza greutății bagajelor, indiferent de valoarea parțială a porțiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistrată pe tichetul de bagaj, se consideră că greutatea acestui bagaj înregistrat nu depășește greutatea admisă gratuit la transport corespunzător țării de destinație, proporțional cu numărul bagajelor admise gratuit la transport.

BILETELE DE CĂLĂTORIE

1. Biletul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane și constituie dovada încheierii contractului de transport între transportator și pasagerul al cărui nume este înscris în bilet.

2. Biletele fără ștampila agenției emitente nu sunt valabile.

3. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se înlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despăgubit în astfel de cazuri.

4. La cumpărare, pasagerul trebuie să verifice corectitudinea datelor de călătorie și de identitate înscrise pe bilet și să solicite pe loc corectarea, în cazul unei neconformități. Transportatorul nu răspunde pentru erorile descoperite la îmbarcare și poate refuza îmbarcarea.

5. Prezentarea biletului și a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru îmbarcare, în caz contrar firma își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea.

6. Orice intenție de renunţare la biletul de călătorie, se va anunţa în scris, cu minim 72 de ore înaintea plecării. În această situaţie, se va reţine 20% din contravaloarea biletului de călătorie neutilizat. Pentru biletul dus-întors se va reţine 30%, din contravaloarea biletului de călătorie ÎNTORS, dacă s-a efectuat călătoria DUS. În caz de renunţare, după termenul de mai sus, nu se mai acordă nicio restituire. Pentru orice modificare a destinației de călătorie, se va percepe o penalizare de 20 % din contravaloarea biletului de călătorie. După data şi ora programată pentru plecare, biletul devine neutilizabil.

7. Pentru biletele cumpărate cu mai putin de 72 ore înainte de ora programată pentru călătorie, nu se acordă restituire.

8. Anularea călătoriei (integral sau parțial), modificarea datei de călătorie se face conform condițiilor din “Regulamentul privind anularea, reprogramarea și restituirea contravalorii biletelor de autocar”, care este parte integrantă a contractului dintre transportator ți pasager, afișat pe site și la sediile agențiilor proprii.

9. Rezervarea pentru călătoria de intoarcere, în cazul biletelor dus-întors, este obligatorie si trebuie făcută cu cel puțin 10 zile înainte de data solicitată. În caz contrar, îmbarcarea pasagerului se va face în limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilității efectuării călătoriei la data dorită de acesta.

10. Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei, nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (DUS-ÎNTORS) cu plata diferenţei de tarif până la prețul biletului de călătorie dus/întors, aplicabil în momentul solicitării. În acest caz, solicitarea de prelungire trebuie făcută în perioada de valabilitate a biletului PROMO. La biletul PROMO, restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunţarea pentru renunţarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore, înainte de data şi ora plecării.

11. Orice restituire se acordă numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate și a biletului, în original.

INFORMAȚII BAGAJE GRECIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limitaa 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1 EUR/kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE ELVEȚIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1 EUR/kg), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 50 kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE OLANDA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.
Transport din Romania catre Germania Italia Belgia Olanda Spania
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE BELGIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nudepãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE SUEDIA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg (conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE PORTUGALIA

 • Se admit gratuit la transport  50 kg bagaj de fiecare persoana. In cazul in care un bagaj cantareste mai mult decat limita maxima admisa gratis la transport, diferenta se va plati, diferenta se va taxa cu 1,5 euro/kg.
 • Copiii, cu bilet intre 4 -12 ani au dreptul la transportul a 25 kg de bagaj GRATUIT, iar copii intre 0-3 ani 10 kg – GRATUIT.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE SPANIA

 • Se admit gratuit la transport  50 kg bagaj de fiecare persoana. In cazul in care un bagaj cantareste mai mult decat limita maxima admisa gratis la transport, diferenta se va plati, diferenta se va taxa cu 1,5 euro/kg.
 • Copiii, cu bilet intre 4 -12 ani au dreptul la transportul a 25 kg de bagaj GRATUIT, iar copii intre 0-3 ani 10 kg – GRATUIT.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE ITALIA

 • Se admit gratuit la transport 50 kg de bagaj de fiecare persoana (ÎN LIMITA A 3 BAGAJE DE PERSOANA). În cazul în care o persoana are mai mult bagaj de cât limita maximă admisă gratuit la transport, atunci diferenta se va taxa cu 1.5euro/kg. În cazul în care un bagaj cântareste mai mult decât limita maxima admisă gratis la transport, diferenta se va plăti, indiferent dacă sunt mai mulți călători cu acel bagaj.
 • Copiii între 2 și 11 ani au dreptul la transportul de 20 kg de bagaj gratuit.
 • Pentru cantitățile ce depășesc greutatea admisă gratuit la transport, se va percepi suma de 1,5€/kg.
CONTACT

INFORMAȚII BAGAJE  FRANTA

 • Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.
 • În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.
 • În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 50 kg.
Transport din Romania catre Germania Italia Belgia Olanda Spania
CONTACT